Vseh izdelkov: 0 0,00 €
Izdelek je dodan v košarico

Servis

Servis split sistemov je potrebno opraviti glede na namen in mesto uporabe v različnih časovnih razmikih:

Stanovanjski objekti

Priporoča se servis najmanj enkrat letno v primerih ko se naprava primarno uporablja za hlajenje, v primeru uporabe skozi celo leto (tudi ogrevanje) pa priporočamo servis pred vsako menjavo sezone
ob načinu uporabe je potrebno upoštevati še eventualne obremenitve zraka v področju kjer je naprava montirana. Na primer, v mestih, še posebej v bližini večjih industrijskih kompleksov je potreba po čiščenju zunanje naprave večja kot v spalnih naseljih, naseljih individualnih hiš in zunaj mest.

Komercialna uporaba

V tem primeru se zaradi toplotnih obremenitev zaradi razsvetljave in podobnega naprave uporabljajo skozi vse leto, ob vsem tem pa je zaradi velikega obrata obiskovalcev v zraku prisotna večja količina nečistoč, ki povzročajo pogostejše mašenje filtrov in kondenčnih vodov naprav. Zaradi naštetega se priporoča pogostnost servisa od dva do štiri krat letno.

Industrijska uporaba

Zaradi nečistoč v zraku, ki so v industriji prisotne kot posledica tehnoloških postopkov je potrebno za te potrebe izvajati čiščenja dosti pogosteje kot v prej naštetih primerih in priporočamo poseben ogled stanja od primera do primera ter določitev pogostosti čiščenja glede na obremenitve naprave.

Za vse naštete načine uporabe pa velja: čista in vzdrževana naprava bo za svoje delovanje, ki je pogojeno z Vašimi željami porabila kar nekaj manj električne energije kot nevzdrževana naprava, poseben moment pa je obraba nevzdrževane naprave. Zaradi visokih tlakov, ki se pojavljajo pri delovanju, je pri nevzdrževani napravi možnost strojeloma in okvare kompresorja dva do tri krat višja kot pri vzdrževani napravi.

25

let izkušenj

500

rednih strank

24

urno dežurstvo